เกี่ยวกับบริษัท
Biosafer Shop
เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ลัดดากรุ๊ป เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางค้าปลีกขายตรงให้กับบริษัทผู้ส่งออกผลไม้

 
บริษัท ลัดดา จำกัด
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-954-3210 ต่อ 112 โทรสาร: 0-2954-3128 , 0-2580-2178