ติดต่อเรา

ติดต่อ บริษัท ลัดดา จำกัด
คุณ ณัฐพงษ์ จิตร์กธรรม (ป๊อป)
Technical Sale Of Posthavest
เบอร์โทรศัพท์มือถือ   : 089-1911095
เบอร์โทรศัพท์ออฟฟิส    : 02-9543120-6 ต่อ 112
อีเมล์แอดเดรส  : nattapong.j@ladda.com
LINE ID    : crazypot
ที่อยู่บริษัท  : 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
 
บริษัท ลัดดา จำกัด
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-954-3210 ต่อ 112 โทรสาร: 0-2954-3128 , 0-2580-2178