สินค้าทั้งหมด

สารปรับสภาพน้ำ

ซุปเปอร์บัฟเฟอร์
Mixture of organic acid, mineral acid indicator


  - สารปรับสภาพน้ำให้อยู่ในสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ
  -
ประโยชน์
ใช้ปรับสภาพน้ำ ที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน หรือ เป็นกลาง ให้อยู่ในสภาพกรดอ่อน ๆ คือพีเอชประมาณ 4.5-5.5 เพราะสารกำจัดศัตรูพืช เกือบทุกชนิดสามารถใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อน้ำที่ใช้ผสมมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน นอกจากนี้ ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ ยังมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้
1. ดูดซึมเข้าไปในใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืชได้
2. เนื่องด้วยมีส่วนผสมของสารชนิดเปียกใบจะช่วยให้สารกำจัดศัตรูพืชจับติดใบด้วย
3. ช่วยการแพร่กระจายของสารกำจัดศัตรูพืชได้อย่างดี
4. ช่วยให้น้ำที่ใช้ผสมสารกำจัดศัตรูพืชใสขึ้น
วิธีใช้
1. ใส่ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ ลงในน้ำที่จะใช้ผสมสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยทางใบ ฯลฯ ก่อนที่จะใส่สารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยทางใบ (อัตราที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำ ซึ่งควรทดลองกับน้ำจำนวนน้อย ๆ เสียก่อน คนให้ทั่วดูให้น้ำกลายเป็นสีชมพูอ่อน พีเอชอยู่ระหว่าง 4.5-5.5)
2. หลังจากน้ำเป็นสีชมพูอ่อนแล้วจึงใส่สารกำจัดศัตรูพืช หรือปุ๋ยทางใบ หรือ อาหารเสริม ฯลฯ ลงแล้วคนให้ทั่ว ถ้าปรากฎว่าสีชมพู จางลงไปให้เติม ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ ลงไปอีกเล็กน้อยแล้วจึงใช้ฉีดพ่น


 
บริษัท ลัดดา จำกัด
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-954-3210 ต่อ 112 โทรสาร: 0-2954-3128 , 0-2580-2178