สินค้าทั้งหมด

สารปรับสภาพน้ำ

อะควา-บัฟเฟอร์
Mixture of organio aoid and Inorganio aoid


  - สารปรับสภาพน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างหรือเป็นกลาง
  -
ประโยชน์
อะควา-บัฟเฟอร์ ใช้เพื่อปรับสภาพน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างหรือ เป็นกลาง ให้อยู่ในสภาพกรดอ่อน ๆ คือ พีเอชประมาณ 4.5-5.5 เมื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบน้ำ จะช่วยลดการอุดตันของท่อและหัวน้ำหยด ที่เกิดจากคราบหินปูน และช่วยให้ปุ๋ย หรือธาตุอาหารเสริม สำหรับพืช มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้รากพืชแข็งแรง ต้านทานโรค
วิธีใช้
เนื่องจากอัตราการใช้ อะควา-บัฟเฟอร์ ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำดังนั้นจึงควรลองทดสอบกับน้ำจำนวนน้อย ๆ ก่อน เช่น นำน้ำ 20 ลิตร แล้ว ค่อย ๆ ใส่ อะควา-บัฟเฟอร์ ลงไปจำนวนน้อย ๆ จนสามารถวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH)ได้ที่ระดับ 4.5-5.5 แล้วจึงคำนวนอัตราการใช้สำหรับน้ำทั้งหมดที่จะต้องใช้ในระบบน้ำต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ควรมีการตรวจสอบค่า pH ที่ปลายทางของระบบน้ำด้วยว่าได้ค่า pH ตามที่ต้องการหรือไม่ โดย อะควา-บัฟเฟอร์สามารถใช้ได้กับเครื่องจ่ายปุ๋ยทุกชนิด เช่น เวนจูรี่ และ โดเซตรอน


 
บริษัท ลัดดา จำกัด
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-954-3210 ต่อ 112 โทรสาร: 0-2954-3128 , 0-2580-2178