สินค้าทั้งหมด

ชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

ไบโอจีน
Bacillus Thuringiensis.....32,000 IU/MG WP


  - ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
  - ป้องกันกำจัดหนอน
ประโยชน์
ใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในผักคะน้า
วิธีใช้
ใช้อัตรา 80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยอัตราการใช้น้ำ 120 ลิตรต่อไร่ พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนใยผักในคะน้า ควรพ่นตอนเย็น


 
บริษัท ลัดดา จำกัด
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-954-3210 ต่อ 112 โทรสาร: 0-2954-3128 , 0-2580-2178